1/4
सुस्वागतम् 

 उत्तर अमेरिकेत मराठी भाषिक सर्वात ज्यास्त संख्येने आहेत. त्या मराठी माणसांच्या मनात बऱ्याचदा आपल्या मुलांना आपल्या मातृभाषेची ओळख व्हावी आणि मुलांवर मराठी संस्कार व्हावे असे वाटत असते.लोकांची ही गरज  विचारात घेऊन भारती विद्यापीठ व बृहन्महाराष्ट्र मंडळ ह्यांनी मराठी शाळेचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे.

UPCOMING EVENTS
18 Sept

First Day of School - In Person

2 Oct

Bhondla Celebration In School

23 Oct

Diwali Celebration In School

30 Oct

No School - Diwali Holiday

CONTACT US
FOR MORE INFORMATION

 

Marathi Shala Co-ordinator

Mrs. Vaidehi Deshpande

Phone: (309) 532-4602 

(Mrs. Sulakshana Kulkarni - Transitioning by end of year 2022)

Phone: (301) 605-2593

 
Mrs. Vidya Joshi

Phone: (224) 321-2948

Email: info@chicagoshala.org

SCHOOL NEWS

August 28, 2022

Chicago Marathi Shala will be operated in hybrid mode for the school year 2022-23. In-person school will be from September to December and from April to May. Shala will be operated remotely from January to March.

FOLLOW US
  • Wix Facebook page