1/4
सुस्वागतम् 

 उत्तर अमेरिकेत मराठी भाषिक सर्वात ज्यास्त संख्येने आहेत. त्या मराठी माणसांच्या मनात बऱ्याचदा आपल्या मुलांना आपल्या मातृभाषेची ओळख व्हावी आणि मुलांवर मराठी संस्कार व्हावे असे वाटत असते.लोकांची ही गरज  विचारात घेऊन भारती विद्यापीठ व बृहन्महाराष्ट्र मंडळ ह्यांनी मराठी शाळेचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे.

UPCOMING EVENTS
18 Aug

Registration Begins

13 Sept

First Day of School

CONTACT US
FOR MORE INFORMATION

 

Mrs. Sulakshana Kulkarni

Phone: (301) 605-2593

 
Mrs. Vidya Joshi

Marathi Shala Co-ordinator

Phone: (224) 321-2948

Email: info@chicagomarathishala.com

SCHOOL NEWS

August 17, 2020

Registration for the school year 2020-2021 will begin on August 18. 

FOLLOW US
  • Wix Facebook page

© 2020 by Chicago Marathi Vidyamandir

  • w-facebook