1/4
सुस्वागतम् 

 उत्तर अमेरिकेत मराठी भाषिक सर्वात ज्यास्त संख्येने आहेत. त्या मराठी माणसांच्या मनात बऱ्याचदा आपल्या मुलांना आपल्या मातृभाषेची ओळख व्हावी आणि मुलांवर मराठी संस्कार व्हावे असे वाटत असते.लोकांची ही गरज  विचारात घेऊन भारती विद्यापीठ व बृहन्महाराष्ट्र मंडळ ह्यांनी मराठी शाळेचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे.

UPCOMING EVENTS
15 Aug

Registration Begins

8 Sept

First Day of School

CONTACT US
FOR MORE INFORMATION

 

Mrs. Sulakshana Kulkarni

Phone: (301) 605-2593

 
Mrs. Vidya Joshi

Marathi Shala Co-ordinator

Phone: (224) 321-2948

Email: info@chicagomarathishala.com

SCHOOL NEWS

November 20, 2016

The Illinois State Board of Education has approved Chicago Marathi Shala as an ethnic school foreign language program under the Illinois State School code.

FOLLOW US
  • Wix Facebook page

© 2014 by Chicago Marathi Vidyamandir

  • w-facebook